Voorwoord

Dit leerboek is bedoeld als een grondige kennismaking met Microsoft Excel en ontwikkeld voor met name studenten in het middelbaar en hoger onderwijs en gebruikers van Microsoft Excel. Dit studieboek verschilt op meerdere manieren van andere studieboeken.

Organisatie studieboek

Inhoud van de hoofdstukken.

Software

In dit studieboek wordt gewerkt met Excel 365 NL, een product dat voortdurend evolueert, met nieuwe functies die bij elke nieuwe versie verschijnen. Een belangrijk kenmerk is de introductie van dynamische matrices en functies in de release van juli 2020. Dit heeft ervoor gezorgd dat Excel 365 verschilt van andere Excelversies, waaronder de versies 2016 en 2019. Dynamische matrices zijn niet compatibel met alle andere Excelversies.

Betekent dit dat je dit leerboek niet kunt gebruiken met Excel 2016 en later? Nee, alleen het matrix hoofdstuk is niet geschikt, maar alle andere hoofdstukken geven geen problemen. Dat geldt grotendeels ook voor de oudere Excelversies 2010 en 2007.