Taak: variabelen in rijen en kolommen

Een meer gecompliceerde vorm van rommelige gegevens krijg je wanneer er variabelen in zowel rijen als kolommen staan. In het voorbeeld hierna staan de beoordelingen voor een tussentoets en een eindtoets voor vijf studenten, waarbij elk van hen in precies twee van de vijf mogelijke klassen is geplaatst.

De eerste kolom met de variabele naam is in orde en moet zo blijven. De koppen van de laatste vijf kolommen zijn allemaal waarden van de variabele klas. De waarden in de tweede kolom, tussentoets en eindtoets, moeten eigen variabelen worden met als waarde de beoordeling van de student op dit onderdeel.

Bestand: Scores3.xlsx
 1. Open het hulpbestand.
 2. Selecteer een willekeurige cel met gegevens en kies tab Gegevens > Van tabel / bereik (Gegevens ophalen en transformeren.

  Het dialoogvenster Tabel maken verschijnt, waarin de tabelgegevens gespecificeerd kunnen worden. Het gegevensgebied is standaard al goed ingevuld.

 3. Zorg er voor dat de optie voor kopteksten geselecteerd is en klik OK.

  Op het werkblad worden de gegevens allereerst in een Excel tabel omgezet. Daarna wordt in een nieuw venster de Power Query-editor opgestart die de gegevens uit de tabel inleest.

 4. Selecteer in de Power Query editor de laatste vijf kolommen klas1 tot en met klas5.
 5. Kies tab Transformeren > Draaitabel opheffen voor kolommen (groep Alle kolommen) > Draaitabel opheffen voor kolommen.

  Er zijn twee nieuwe kolommen gemaakt. Een kolom Kenmerk (met de waarden voor variabele klas) en een kolom Waarde met de beoordeling. En voor elke combinatie van naam, toets en klas is een rij gemaakt.

 6. Wijzig de naam van kolom Kenmerk in klas.
 7. Selecteer kolom toets en kies tab Transformeren > Draaikolom .
  Het dialoogvenster Draaikolom verschijnt
 8. Kies als Waardenkolom Waarde. En geef onder geavanceerde opties aan dat er niet samengevoegd moet worden.
 9. Klik OK.
 10. Kies tab Startpagina > Sluiten en laden > Sluiten en laden.

Het resultaat is een tabel met gestructureerde gegevens. Elke kolom is één variabele en elke rij is één waarneming.

Figuur 1. Tabel met gestructureerde gegevens van scores3
Tabel met gestructureerde gegevens van scores3