Taak: gecombineerde variabelen

Soms zijn kolommen een combinatie van meerdere onderliggende variabelen. Dit is het geval bij de gegevensverzameling in de volgende tabel. Deze is gelijkwaardig aan die in Taak: waarden variabele in kolomkoppen. Alleen zijn er nu twee verschillende klassen (klas1 en klas2) en staat het aantal voor elk geslacht in elke klas in een eigen kolom. Ook in deze gegevensverzameling zijn de kolomkoppen waarden van variabelen. Maar er zijn twee variabelen, geslacht en klas, in een kolom opgeslagen.

Bestand: Scores2.xlsx
 1. Open het hulpbestand.
 2. Selecteer een willekeurige cel met gegevens en kies tab Gegevens > Van tabel / bereik (Gegevens ophalen en transformeren.

  Het dialoogvenster Tabel maken verschijnt, waarin de tabelgegevens gespecificeerd kunnen worden. Het gegevensgebied is standaard al goed ingevuld.

 3. Zorg er voor dat de optie voor kopteksten geselecteerd is en klik OK.

  Op het werkblad worden de gegevens allereerst in een Excel tabel omgezet. Daarna wordt in een nieuw venster de Power Query-editor opgestart die de gegevens uit de tabel inleest.

 4. Selecteer in de Power Query editor de eerste kolom score.
 5. Kies tab Transformeren > Draaitabel opheffen voor kolommen (groep Alle kolommen) > Draaitabel voor andere kolommen opheffen.

  Er zijn twee nieuwe kolommen gemaakt. Een kolom Kenmerk (met de waarden voor geslacht_klas) en een kolom Waarde met de aantallen. En voor elke combinatie van score en geslacht_klas is een rij gemaakt.

 6. Selecteer kolom Kenmerk en kies tab Transformeren > Kolom splitsen (groep Kolom Tekst) > Op scheidingsteken.
  In het dialoogvenster is reeds het juiste scheidingsteken waarop gesplitst moet worden, _, geselecteerd.
 7. Klik OK.
  De kolom Kenmerk is gesplitst in kolom Kenmerk.1 (met de waarden voor variabele geslacht) en Kenmerk.2 (met de waarden voor variabele klas).
 8. Wijzig de namen van de kolommen Kenmerk.1, Kenmerk.1 en Waarde in respectievelijk geslacht, klas en aantal.
 9. Kies tab Startpagina > Sluiten en laden > Sluiten en laden.

Het resultaat is een tabel met gestructureerde gegevens. Elke kolom is één variabele en elke rij is één waarneming.

Figuur 1. Tabel met gestructureerde gegevens van scores2
Tabel met gestructureerde gegevens van scores2