Taak: analyse populatie Benelux

Herstructureren van gegevens in een kruistabel. Daarna een draaitabel en draaigrafiek maken..

In onderstaande kruistabel staat de populatie mannen en vrouwen in de landen van de Benelux voor de jaren 2000, 2005, 2010 en 2015.

Figuur 1. Kruistabel met populatie Benelux
Kruistabel met populatie Benelux

Deze gegevens wil je analyseren en bijvoorbeeld de ontwikkeling van de populatie per geslacht per jaar bestuderen en dat eventueel nog per land. Een draaitabel en draaigrafiek lenen zich daar het beste voor.

Echter de gegevens staan niet in een goed gestructureerde Exceltabel. In feite heeft deze tabel vier variabelen: Land, Geslacht, Jaar en Populatie. De eerste twee variabelen staan in een eigen kolom, dat moet zo blijven. De laatste vier kolomkoppen zijn de waarden van de variabele Jaar en de inhoud van deze kolommen is de waarde van de variabele Populatie. De tabel moet dus eerst gestructureerd worden voordat met de analyse begonnen kan worden.

Bestand: Benelux_Populatie.xlsx
 1. Open het hulpbestand.
 2. Selecteer een willekeurige cel met gegevens en kies tab Gegevens > Van tabel / bereik (Gegevens ophalen en transformeren.

  Het dialoogvenster Tabel maken verschijnt, waarin de tabelgegevens gespecificeerd kunnen worden. Het gegevensgebied is standaard al goed ingevuld.

 3. Zorg er voor dat de optie voor kopteksten geselecteerd is en klik OK.

  Op het werkblad worden de gegevens allereerst in een Excel tabel omgezet. Daarna wordt in een nieuw venster de Power Query-editor opgestart die de gegevens uit de tabel inleest.

 4. Selecteer in de Power Query editor de eerste twee kolommen, met Land en Geslacht.
 5. Kies tab Transformeren > Draaitabel opheffen voor kolommen (groep Alle kolommen) > Draaitabel voor andere kolommen opheffen.
  Opmerking: Je had er ook voor kunnen kiezen om de laatste vier kolommen met de jaartallen te selecteren en dan te kiezen voor het opheffen van de draaitabel voor deze kolommen. Dit heeft als nadeel dat de query niet meer goed werkt wanneer er later in de brongegevens een nieuwe kolom met de populatie voor het jaar 2020 wordt toegevoegd.
  Er zijn twee nieuwe kolommen gemaakt. Een kolom Kenmerk (met de waarden voor variabele Jaar) en een kolom Waarde met de populatiegetallen. En voor elke combinatie van Land, Geslacht en Jaar is een rij gemaakt.
 6. Wijzig de namen van de kolommen Kenmerk en Waarde in respectievelijk Jaar en Populatie.
 7. Kiestab Startpagina > Sluiten en laden (groep Sluiten)

  De gegevens worden nu in een nieuwe tabel in een nieuw werkblad gezet.

  Figuur 2. Gestructureerde gegevens in een Excel tabel
  Gegevens in gestructureerde Excel tabel

  De gegevens staan nu in een gestructureerde Excel tabel en zijn nu geschikt voor het maken van draaitabellen en draaigrafieken.

 8. Maak de volgende draaitabel en draaigrafiek.
  Figuur 3. Draaitabel en grafiek van de populatie per geslacht per jaar
  Draaitabel en grafiek van de populatie per geslacht per jaar