Taak: Totaalrij

Hoe je aan een kolom een rij toevoegt met de kolomtotalen.

Je kunt numerieke gegevens in een tabel samenvatten met een subtotaal dat onder aan de tabel verschijnt. Hoewel het woord subtotaal impliceert dat je de numerieke waarden in een kolom optelt, gebruikt Excel de term breder. Dat wil zeggen, een subtotaal kan niet alleen een numerieke som zijn, maar ook een gemiddelde, een maximum of minimum, een standaarddeviatie of een variantie, of een telling van de waarden in het veld. De berekening is gebaseerd op de zichtbare cellen in de kolom van de tabel.

Bestand: Personeel.xlsx
  1. Open het hulpbestand.
  2. Zet het bereik om naar een tabel.
  3. Kies Ontwerpen (Hulpmiddelen voor tabellen > Aanvinken Totaalrij (groep Opties voor Tabelstijlen).

    Een rij Totaal wordt aan onder aan het eind van de tabel ingevoegd en een functie SUBTOTAAL is onder de laatste kolom ingevoegd. In dit geval hoort deze functie hier niet thuis omdat de laatste kolom een datumkolom is.

  4. Selecteer in de Totaalrij de cel onder kolom Begindatum, dan keuzepijl en kies Geen.
  5. Selecteer in de Totaalrij de cel onder kolom Salaris, dan keuzepijl en kies Som.
    Het totale salaris is € 4.874.037,39.