Taak: Tabel sorteren

Hoe je een tabel kunt sorteren op basis van de waarden in één kolom en meerdere kolommen.

Sorteren is een veel voorkomende actie bij tabellen. Wanneer een cel in een kolom geselecteerd is, dan kan met één druk op de knop de hele tabel oplopend of aflopend gesorteerd worden volgens de waarden in die kolom.

Waarschuwing: Het herstellen van de tabel in de oorspronkelijke toestand kan alleen met de knop Ongedaan maken op de Werkbalk Snelle Toegang. Een alternatief is door voordat je begint met sorteren eerst een tijdelijke kolom met opeenvolgende nummers aan te maken. Door achteraf deze kolom te sorteren heb je ook de oorspronkelijke volgorde terug.
Bestand: Personeel.xlsx
 1. Open het hulpbestand.
 2. Zet het gegevensbereik om naar een tabel.
 3. Klik op de pijl naast de veldnaam Afdeling en selecteer Sorteren van A naar Z.

  De tabel wordt oplopend gesorteerd volgens kolom Afdeling.

 4. Klik op de pijl naast de veldnaam Divisie en selecteer Sorteren van Z naar A.

  De tabel wordt aflopend gesorteerd volgens kolom Divisie.

Je kunt een tabel sorteren op meerderen niveaus op basis van de waarden in verschillende kolommen. Een van de kolommen wordt dan het eerste niveau waarop je sorteert. Je kunt daarna steeds een nieuw sorteerniveau toevoegen. Een andere kolom zorgt dan voor het tweede sorteerniveau, enz.

 1. Selecteer een willekeurige cel in de tabel en klik Start > Sorteren en filteren > Aangepast sorteren ...

  Het dialoogvenster Sorteren verschijnt waar de voorwaarden voor de sortering kunnen worden ingevoerd.

 2. Kies Sorteren op Divisie.
 3. Klik op Niveau toevoegen en kies hierin Sorteren op Afdeling.
  Figuur 1. Dialoogvenster Sorteren met twee niveaus
  Dialoogvenster sorteren met twee niveaus
 4. Klik op OK.

  De tabel wordt allereerst oplopend gesorteerd op de waarden in de kolom Divisie en daarna op de waarden in de kolom Afdeling.