Bewerkingen met Tabellen

Rijen/Kolommen selecteren

Rechter muisklik in een cel in de rij of kolom die je wilt selecteren. Kies dan Selecteren en vervolgens een van de mogelijkheden:

  • Tabelkolomgegevens
  • Gehele tabelkolom
  • Tabelrij

Tabelrijen of kolommen invoegen

Rechter muisklik in een cel, kies dan Invoegen en vervolgens een van de opties:

  • Tabelkolommen links
  • Tabelrijen boven

Wanneer je in een cel in de onderste rij of de rechterkolom klikt heb je ook nog de mogelijkheden

  • Tabelkolom rechts
  • Tabelrij onder

Bij de laatste cel helemaal rechtsonder heb je beide mogelijkheden.

Snelle manier om een nieuwe rij in te voegen: Selecteer de laatste cel rechtsonder en druk op de Tab toets.

Tabelrijen of kolommen verwijderen

Rechter muisklik in een cel van een rij/kolom die je wilt verwijderen, kies dan Verwijderen en vervolgens een van de opties:

  • Tabelkolommen
  • Tabelrijen

Tabel omzetten naar een bereik

Selecteer een cel in de tabel. Kies tab Ontwerpen > > Converteren naar bereik (groep Hulpmiddelen) en bevestig daarna de bewerking.

Tabelstijl toekennen

Selecteer een cel in de tabel. Kies tab Ontwerpen. Selecteer een stijl uit de galerie met tabelstijlen.

Totaalrij toevoegen

Selecteer een cel in de tabel. Kies tab Ontwerpen > Aanvinken Totaalrij (groep Opties voor tabelstijlen).

Excel plaatst automatisch een rij Totaal aan het eind van de tabel en voegt een SUBTOTAAL functie in onder de laatste kolom. Selecteer in deze rij Totaal de cel voor de kolom die je wilt totaliseren en kies dan een optie uit de drop-down lijst.

Tabelnaam

Bij het maken van een tabel wordt automatisch een naam aan de tabel toegekend. De gegenereerde namen hebben de vorm Tabel1, Tabel2, … Wanneer de tabel geselecteerd is, zie je naam bij tab Ontwerpen > Tabelnaam (groep Eigenschappen). Om de naam te wijzigen typ je de nieuwe naam in het naamvak.

Het gebruik van geschikte tabelnamen kan belangrijk zijn omdat wanneer je formules aan een tabel toevoegt, de namen van de tabellen van de kolommen automatisch in de formules verschijnen. Een voorbeeld: =SOM(Tabel1[@Kolom3]).