Taak: Bereik omzetten naar Tabel

Hoe je een bereik omzet naar een tabel

Bestand: Bonbondozen.xlsx
 1. Open het hulpbestand.
 2. tab Invoegen > Tabel

  Het dialoogvenster Tabel maken verschijnt. Hierin is het adres van het om te zetten bereik al ingevuld.

  Figuur 1. Tabel maken
  Belangrijk: Wanneer het bereik labels bevat die je als kopteksten wilt gebruiken, dan moet de optie Mijn tabel bevat kopteksten aanvinken. Wanneer er geen labels zijn dan moet je deze optie uitvinken. Excel voegt dan automatisch koppen aan alle kolommen toe met de algemene namen Kolom1, Kolom2, …
 3. Klik OK.
  Figuur 2. Tabel maken
  Het bereik is nu omgezet naar een tabel:
  • Een tabelopmaak (stijl) is toegepast.
  • Filter/Sorteer-knoppen in elke kolomkop.
  • De tab Ontwerpen (Hulpmiddelen voor tabellen) is verschenen en hierin is te zien dat de tabel een standaardnaam gekregen heeft, zoals Tabel1.
  Figuur 3. Ontwerp lint
  Ontwerp lint
  Opmerking: Afhankelijk van de breedte van het scherm kan het ook zijn dat je een aantal stijlen ziet in plaats van de knop Snelle Stijlen (groep Tabelstijlen)
  Tip:

  Het is verstandig om de standaardnaam te wijzigen in een zinvolle naam zodat je later gemakkelijker met de tabel kunt werken. Dit doe je door de naam te selecteren en dan de nieuwe naam in te typen.