Taak: Bereiken samenvoegen

Het samenvoegen (consolideren) van de gegevens in afzonderlijke bereiken tot een nieuw bereik.

Gelijksoortige gegevens die in verschillende bereiken staan kunnen samengevat (geconsolideerd) worden in een nieuw bereik. In de praktijk staan de afzonderlijke bereiken vaak in afzonderlijke werkbladen en wordt het samengevoegde bereik in een nieuw werkblad geplaatst. Bij het samenvoegen kan aangegeven worden welke functie (Som, Gemiddelde, Aantal, ...) moet worden gebruikt. Deze vorm van samenvoegen wordt ook wel consolideren genoemd. Om lijsten te kunnen samenvoegen moeten de kolommen voorzien zijn van een kolomkop, een label.

Bestand: Samenvoegen.xlsx
 1. Open het hulpbestand.
 2. Selecteer cel A1 in het werkblad Totaal.
  In de werkbladen PRA en PRB staan de samen te voegen lijsten. In het werkblad Totaal komen de samengevoegde gegevens.
 3. Kies Gegevens > Samenvoegen (groep Hulpmiddelen voor gegevens).
  Figuur 1. Dialoogvenster Samenvoegen
  Dialoogvenster samenvoegen
 4. Controleer of de functie Som is geselecteerd. Zo niet, selecteer dan deze functie.
 5. Plaats de cursor in het vak Verwijzing.
 6. Selecteer werkblad PRA > gebied A1:B7 > Toevoegen.
 7. Selecteer werkblad PRB > gebied A1:B7 > Toevoegen.
 8. Vink aan Labels gebruiken in Bovenste rij en Linkerkolom
  Figuur 2. Dialoogvenster Samenvoegen met verwijzingen
  Dialoogvenster samenvoegen
 9. Klik op OK.
  Figuur 3. Resultaat na samenvoeging
  Resultaat na samenvoeging
  Waarschuwing: De samenvoeging is statisch. Wanneer de brongegevens gewijzigd worden veranderen de samenvoegingsresultaten niet, er moet dan een nieuwe samenvoeging worden uitgevoerd. Gebruik van draaitabellen is vaak een betere keuze voor het samenvatten van gegevens.