Geen oplossing gevonden. Wat nu?

Mogelijkheden tot vervolgstappen wanneer de Oplosser geen antwoord kan vinden.

Het komt regelmatig voor dat de Oplosser rapporteert dat geen oplossing gevonden kan worden:

Figuur 1. Dialoogvenster Geen oplossing
Melding dat de oplosser geen haalbare oplossing heeft gevonden

Er zijn nu twee mogelijkheden:

  1. Er bestaat geen oplossing voor het geformuleerde probleem.
  2. Er bestaat wel een oplossing voor het geformuleerde probleem, maar deze wordt niet door de Oplosser gevonden.

Je weet in de meeste gevallen nooit met zekerheid welke situatie aan de hand is. Er zijn wel een paar richtlijnen om te onderzoeken of er alsnog een oplossing door de Oplosser gevonden kan worden.

Wijziging beginwaarden veranderende cellen

Of de Oplosser een bestaande oplossing kan vinden hangt onder andere af van de beginwaarden voor de veranderende cellen. Door met andere beginwaarden te experimenteren kan uitgezocht worden of dan wel een oplossing gevonden kan worden.

Wijziging instellingen Oplosser

Het vinden van een oplossing hangt ook van de wijze waarop de Oplosser dit doet. Het zoeken naar een oplossing verloopt volgens een zogenaamd iteratief proces. Een iteratie is een herhaalde herberekening van het werkblad totdat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. De Oplosser kent een aantal instellingen voor dit iteratieproces. Door te klikken op de knop Opties in het dialoogvenster Parameters Oplosser verschijnt een venster waar je verschillende opties van de Oplosser kunt wijzigen.

Figuur 2. Opties oplosser
Opties oplosser

Het dialoogvenster biedt uitgebreide mogelijkheden om het oplosproces te besturen. En de specificaties voor bepaalde problemen kunnen als een model worden opgeslagen en weer geladen worden. Een paar van deze instellingen worden hier in het kort behandeld. Voor meer verdieping moet de literatuur bestudeerd worden.

InstellingToelichting
Max tijd Het maximaal aantal seconden die de Oplosser mag besteden aan het iteratieproces. De standaardwaarde van 100 sec. kan verhoogd worden wanneer de Oplosser rapporteert dat de toegestane tijd bereikt is.
Iteraties Het maximaal aantal iteraties (herberekeningen). De standaardwaarde van 100 kan verhoogd worden wanneer geen oplossing gevonden kan worden.
Precisie Hiermee wordt bepaald of de celwaarde van een restrictie aan de opgegeven voorwaarde voldoet. Hoe groter de precisie (meer decimalen) hoe langer het duurt voordat de Oplosser met resultaten komt.
Tolerantie Het maximale foutpercentage dat is toegestaan bij integer oplossingen. De waarde is alleen van belang wanneer een restrictie met integer aanwezig is. Hoe kleiner het foutpercentage, hoe langer het zoekproces duurt.
Uitgaan van lineair model Alleen gebruiken wanneer alle relaties in het berekeningsmodel lineair zijn. De keuze kan dan het zoekproces versnellen. Gebruik hiervan bij niet-lineaire modellen kan er juist voor zorgen dat er geen oplossing wordt gevonden.
Iteratieresultaat tonen Bij inschakelen hiervan stopt de Oplosser na elke iteratie (herberekening) en geeft dan het resultaat weer. Normaliter niet gebruiken.
InstellingToelichting
Precisie randvoorwaarde Hiermee wordt bepaald of de celwaarde van een randvoorwaarde aan de opgegeven voorwaarde voldoet. Hoe groter de precisie (meer decimalen) hoe langer het duurt voordat de Oplosser met resultaten komt.
Maximale tijd Het maximaal aantal seconden die de Oplosser mag besteden aan het iteratieproces.
Iteraties Het maximaal aantal iteraties (herberekeningen).
Resultaten iteraties weergeven Bij inschakelen hiervan stopt de Oplosser na elke iteratie (herberekening) en geeft dan het resultaat weer. Normaliter niet gebruiken.