Scenario's

Een scenario is een wat-als model. Hiermee kun je verschillende toekomstige situaties (scenario's) verkennen en doorrekenen zonder waarden in het werkblad te veranderen. Het is vooral handig voor de beantwoording van wat-als vragen op het gebied van economie en management.

Met Excel's scenariobeheer kun je verschillende verzamelingen van invoergegevens maken die verschillende resultaten kunnen berekenen. Zo'n scenario kan onder een passende naam (zoals Meest Positief, Meest Negatief) worden bewaard. De resultaten kun je eenvoudig vergelijken in een geproduceerd samenvattingsrapport. Andere instrumenten in Excel voor wat-als analyses, zoals Doelzoeken en Oplosser, kunnen dat niet.