Taak: Lineaire trendlijn

Uitleg hoe je een lineaire trendlijn toevoegt.

In een houtfabriek wordt een groot aantal gelijksoortige artikelen gefabriceerd, die hoofdzakelijk verschillen vertonen in hun afmetingen en gewicht. Om te onderzoeken of de productietijd van deze artikelen afhangt van het gewicht ervan, worden een aantal metingen uitgevoerd. Er wordt een linair verband verondersteld.

Bestand: Productietijd_Gewicht.xlsx
 1. Open het hulpbestand.
 2. Selecteer het gebied met de meetresultaten, A2:B11.
 3. Kies tab Invoegen > Aanbevolen grafieken (groep Grafieken) > Spreiding > OK.
  Figuur 1. Spreidingsdiagram van de meetresultaten
  Spreidingsdiagram van de meetresultaten
 4. Selecteer + (Grafiekelementen) > Trendlijn > lineair.
  Een gestippelde rechte lijn wordt toegevoegd.
 5. Selecteer trendlijn.

  Het taakvenster Trendlijn opmaken verschijnt.

  Figuur 2. Trendlijn opties
  Trendlijn opties
 6. Selecteer Vergelijking in grafiek weergeven.
  Figuur 3. Trendlijn met vergelijking
  Trendlijn met vergelijking
Uit de vergelijking van de trendlijn kan nu het lineaire verband tussen de twee variabelen worden afgelezen:
Productietijd = 2,955*Gewicht + 41,99

Verbetering van de grafiek

Omdat in dit onderdeel de nadruk is gelegd op het maken van de trendlijn, is er geen aandacht besteed aan de opmaak van de grafiek. In de afbeelding hierna is een beter toonbare grafiek te zien.

Figuur 4. Verbeterd spreidingsdiagram
Verbeterd spreidingsdiagram
Aangebrachte wijzigingen:
 • Schaling van beide assen
 • Geen decimalen langs de horizontale as
 • Trendlijn dikker en rood
 • Astitels en grafiektitel
 • Vergelijking verplaatst