Taak: Functies voor lineaire trendlijn

Hoe je de functies RICHTING en SNIJPUNT kunt gebruiken voor een lineaire trendlijn.

De richtingscoëfficiënt van de trendlijn en het snijpunt met de y-as kunnen berekend worden met de functies RICHTING en SNIJPUNT.

Bestand: Productietijd_Gewicht.xlsx
 1. Open het hulpbestand.
 2. Selecteer een lege cel op het werkblad en roep de wizard Functie invoegen op.
 3. Selecteer in de categorie Statistisch de functie RICHTING. Klik op OK.

  Het dialoogvenster Functieargumenten verschijnt.

 4. Specificeer voor Y-bekend het bereik B2:B11 en voor X-bekend het bereik A2:A11. Klik daarna op OK
  In de cel verschijnt de waarde van de richtingscoëfficient: 2,95503212
 5. Bepaal op dezelfde manier in een andere cel de waarde van SNIJPUNT.
  De waarde van snijpunt is 41,99036403.
Uit de waarden voor RICHTING en SNIJPUNT kan de vergelijking van de trendlijn bepaald worden:
Bewerkingstijd = 2,95503212*Gewicht + 41,99036403