Metingen en hun resultaten

Een korte beschrijving van wat meetresultaten zijn en hoe je deze met Excel kunt verwerken.

Onderzoekers willen graag een antwoord hebben op de vraag of de waarde van een variabele afhangt van de waarde van een andere variabele. Om daar achter te komen voeren zij metingen uit. Bij het uitvoeren van de metingen wordt de waarde van één variabele steeds gewijzigd (de onafhankelijke variabele) en wordt de waarde van een andere variabele (de afhankelijke variabele) gemeten. Dit levert een serie meetwaarden op die in een grafiek worden uitgezet. Het verloop van de grafiek levert vaak al een eerste indruk op of er een relatie is tussen de twee variabelen en zoja welk relatie: lineair, exponentieel, logaritmisch, ... Een relatie tussen variabelen wordt weergegeven door een wiskundige functie en aangeduid met een vergelijking. Wanneer de relatie lineair is, is de grafiek een rechte lijn.

Bij het grafisch weergeven van meetresultaten zal er bijna nooit een lijn zijn die precies past bij alle meetpunten. Met behulp van statistische technieken zijn programma's als Excel in staat om de best passende lijn bij deze meetpunten te bepalen. Zo'n lijn wordt ook wel regressielijn genoemd. De rekenmethode om de best passende lijn te vinden staat bekend als de kleinste kwadratenmethode. De achtergronden van deze methode en de statistische technieken worden niet behandeld. Wanneer je hierover meer wilt weten moet je de literatuur bestuderen.