Lineair verband

In dit onderdeel wordt uitgelegd wat een lineair verband is.

Wanneer tussen twee variabelen x en y een lineair verband bestaat dan kan de relatie tussen deze twee variabelen worden weergegeven met de vergelijking
y = ax + b
y is de afhankelijke variabele
x is de onafhankelijke variabele
a is een constante
b is een constante

De grafiek van y = ax + b is een rechte lijn, lineair. De richtingscoëfficiënt van deze rechte lijn is a en het snijpunt met de y-as is b.

Figuur 1. Grafiek van y = 2x + 3
Grafiek van y=2x+3
Wanneer een aantal meetresultaten bekend zijn, dan kun je met Excel
  • een grafiek tekenen.
  • de trendlijn tekenen (de best passende lijn).
  • de vergelijking van de trendlijn bepalen.
  • de richtingscoeëfficiënt en het snijpunt met de y-as bepalen met Excel functies.