Meetresultaten verwerken

Bij het uitvoeren van metingen wordt veel cijfermateriaal verzameld dat vaak verwerkt moet worden tot bijvoorbeeld grafieken en waaruit men conclusies wil kunnen trekken. In dit hoofdstuk wordt hier aandacht aan besteed.