Opgave: meas001 - Lengte en gewicht

Niveau: 2

Van een aantal schoolkinderen zijn lengte en gewicht bepaald. In de afbeelding hierna staan de meetresultaten.

Figuur 1. Resultaten lengte en gewicht
Resultaten lengte en gewicht

Veronderstel een lineair verband en bepaal de vergelijking waarbij het gewicht een functie is van de lengte.

Bestand: Meas001.xlsx

Antwoord

Gewicht = 1,65*Lengte - 153,3