Macro tips

Een aantal tips over het werken met macro's.

Relatieve verwijzingen

In opgenomen macro's wordt standaard gebruikgemaakt van absolute celverwijzingen. Dit houdt in dat de exacte locaties van cellen, rijen en kolommen in de programmacode van de macro worden opgenomen. De macro werkt dan altijd op dezelfde adressen.

Wanneer je relatieve verwijzingen in de macro wilt gebruiken dan moet je klikken op de knop Relatieve verwijzingen.

Figuur 1. Relatieve verwijzingen in macro's
Relatieve verwijzingen in macro's
Waarschuwing:

Deze instelling blijft actief totdat je de instelling ongedaan maakt door weer op deze knop te klikken.

Startmogelijkheden voor macro's

Macro's kunnen op de volgende manieren gestart worden.

  • Via tab Ontwikkelaars > Macro's (groep Programmacode) > Macro selecteren > Uitvoeren.
  • Via een sneltoets als deze aan de macro is toegewezen.
  • Via een opdrachtknop als deze voor de macro gemaakt is.

Macro's verwijderen

Macro's kunnen verwijderd worden via tab Ontwikkelaars > Macro's (groep Programmacode) > Macro selecteren > Verwijderen.