Macro's opnemen

Beschrijving van het dialoogvenster Macro opnemen.

De knop waarmee je het opnemen van macro's kunt starten zit op de tab Ontwikkelaars. Wanneer je deze tab niet ziet moet je deze eerst zichtbaar maken. Zie hiervoor de taak Tab Ontwikkelaars.

Op de tab ontwikkelaars zit in de groep Programmacode een knop Macro opnemen. Wanneer op deze knop geklikt wordt om de opname van een macro te starten verschijnt eerst een dialoogvenster waarin een aantal eigenschappen van de macro kunnen worden ingevuld.

Figuur 1. Dialoogvenster Macro opnemen
Dialoogvenster macro opnemen
Macronaam
Elke macro moet verplicht een naam hebben. Standaard vult Excel hiervoor in de tekst Macro gevolgd door een cijfer. Deze naam kun je wijzigen door hiervoor een andere naam in te typen. Het eerste teken van de macronaam moet verplicht een letter zijn. Daarna kun je andere tekens gebruiken zoals letters, cijfers of het onderstrepingsteken. Spaties zijn in een macronaam niet toegestaan. Geef macro's altijd passende namen waaruit blijkt wat de macro gaat doen. Het onderstrepingsteken kan als scheidingsteken tussen woorden gebruikt worden.
Sneltoets
Macros kun je starten via het menu, maar desgewenst ook via zogenaamde sneltoetsen. Dit zijn toetscombinaties van de CTRL toets gecomineerd met een lettertoets. Wanneer je aan de macro een sneltoets wilt toewijzen dan kun je de te gebruiken letter in het vak typen. Zet je daar bijvoorbeeld de letter A in, dan is de toetscombinatie CTRL A de sneltoets waarmee je de macro kunt starten. Het is niet verplicht om aan een macro een sneltoets toe te wijzen, maar voor veel gebruikte macro's kan dit erg handig zijn.
Macro opslaan in
De plekken waar de macro kan worden opgeslagen zijn:
  • Deze werkmap
  • Nieuwe werkmap
  • Persoonlijke Macrowerkmap.
Het is wel belangrijk om hier van te voren goed over na te denken. Wanneer de macro alleen in de actieve werkmap gebruikt gaat worden, dan kies je voor Deze werkmap. Moet de macro ook in andere werkmappen gebruikt worden, dus eigenlijk altijd beschikbaar zijn, dan is de Persoonlijke Macrowerkmap de beste keuze. Je moet de opslagplek altijd specificeren. De standaardwaarde is Deze werkmap.
Beschrijving
Het is aan te bevelen om een korte beschrijving te geven van wat de macro doet. Bij het maken van de macro weet je dit, maar enige tijd later ben je het misschien vergeten. Het is niet verplicht om een beschrijving op te geven.
Opmerking: Alle gemaakte keuzes kunnen in een later stadium altijd gewijzigd worden.
Waarschuwing: Wanneer je een werkmap met macro's wilt opslaan, dan wil Excel deze standaard opslaan als een Excel-werkmap met de extensie *.xlsx. Echter in dit formaat kunnen geen macro's worden opgeslagen. Je moet dit zelf wijzigen in een Excel-werkmap met macro's met de extensie *.xlsm.