Wat is een macro

Een korte beschrijving waarvoor macro's kunnen dienen.

Een taak die je in Microsoft Excel regelmatig moet uitvoeren kun je met een macro automatiseren. Een macro bestaat uit een reeks opdrachten en functies die door één commando of druk op een knop kunnen worden uitgevoerd. Opdrachten die regelmatig terugkomen en die uit een aantal handelingen bestaan kunnen in een macro gezet worden. Door vervolgens de macro uit te voeren worden die handelingen achter elkaar uitgevoerd

De taal waarin de Excel macro's geschreven worden is Visual Basic for Applications, kortweg VBA. De opdrachten en functies van de macro worden in een Visual Basic module opgeslagen. En met de Visual Basic editor kun je macro's bewerken, macro's van de ene module naar de andere kopiëren, macro's tussen verschillende werkmappen kopiëren en de modules en macro's een andere naam een andere naam geven.

De eenvoudige macro's kunnen gemaakt worden door de handelingen op te nemen met de ingebouwde macrorecorder. Na het starten van de recorder worden alle handelingen opgenomen en omgezet in VBA code, totdat de recorder gestopt wordt. Om een goede macro te krijgen is het daarom van belang om eerst de te verrichten handelingen te noteren. Om macro's op te kunnen nemen, te bewerken en uit te voeren moet het tabblad Ontwikkelaars zichtbaar gemaakt worden.