Taak: Wijzigen van een macro

Uitleg hoe je opties van een macro en de programmacode kunt wijzigen

Om deze taak uit te kunnen voeren is het nodig dat de macro Celopmaak is gemaakt.

Een eenmaal gemaakte macro kan gewijzigd worden zonder de macro weer helemaal opnieuw op te nemen. Zowel de opties van de macro als de programmacode kunnen bekeken en gewijzigd worden.

Aan te brengen wijzigingen: Aan de macro Celopmaak moet de sneltoets Control t worden toegekend en de lettergrootte moet 18 pt worden.

 1. Kies tab Ontwikkelaars > Macro's (groep Programmacode).
  Figuur 1. Macro celopmaak dialoogvenster
  Macro celopmaak dialoogvenster
 2. Kies Opties.
  Figuur 2. Opties macro Celopmaak
  Opties macro celopmaak
 3. Zet in het vakje voor de sneltoets de letter t en wijzig in de beschrijving 16 pt in 18pt. Klik op OK.
 4. Kies nu Bewerken.

  Een nieuw venster Microsoft Visual Basic verschijnt nu met in het codescherm de programmacode van de macro.

  Sub Celopmaak()
  '
  ' Celopmaak Macro
  ' Maakt cel op in Comic Sans, 16pt, vet, cursief en rood
  '
  
  '
    With Selection.Font
      .Name = "Comic Sans MS"
      .FontStyle = "Vet en cursief"
      .Size = 16
      .Strikethrough = False
      .Superscript = False
      .Subscript = False
      .OutlineFont = False
      .Shadow = False
      .Underline = xlUnderlineStyleNone
      .Color = 255
      .TintAndShade = 0
      .ThemeFont = xlThemeFontNone
    End With
    Selection.Columns.AutoFit
  End Sub
 5. Op twee plaatsen staat het getal 16. Wijzig dit op beide plaatsen in 18.
 6. Sluit het venster Microsoft Visual Basic via de sluitknop in de rechterbovenhoek.
 7. Test de macro op een cel met tekst via de sneltoets Ctrl t.