Taak: Macro Celopmaak

Een oefening in het opnemen en uitvoeren van een macro.

De tab Ontwikkelaars moet op het lint beschikbaar zijn. Controleer of dit het geval is. Zoniet dan moet je eerst de taak uitvoeren om de tab Ontwikkelaars weer te geven..
De macro moet de tekst in de geselecteerde cel opmaken met het lettertype Comic Sans MS, vet, cursief, 16 pt en rood. Verder moet de kolombreedte aangepast worden aan de breedte van de tekst in de cel. De naam van de macro moet zijn Celopmaak.
 1. Begin met een leeg werkblad en voer in een willekeurige cel een tekst in.
 2. Selecteer de cel met de tekst.
 3. Kies tab Ontwikkelaars > Macro opnemen (groep Programmacode).
 4. Geef in het dialoogvenster Macro opnemen de macro een naam en een beschrijving.
  Figuur 1. Eigenschappen macro Celopmaak
  Eigenschappen macro celopmaak
 5. Klik op OK.
 6. Voer de volgende acties uit op de geselecteerde cel: Rechter muisklik > Celeigenschappen > tab Lettertype en stel het volgende in:
  Lettertype Comic Sans MS
  Tekenstijl Vet en cursief
  Punten 16
  Kleur Rood
 7. Klik op OK.
 8. Kies tab Start > Opmaak (groep Cellen) > Kolombreedte AutoAanpassen.
 9. Kies tab Ontwikkelaars > Opname stoppen (groep Programmacode)
  Opname macro stoppen

Testen van de macro
 1. Test de macro op een andere cel met tekst.
  1. Selecteer de cel met tekst.
  2. Kies tab Ontwikkelaars > Macro's (groep Programmacode).
   Figuur 2. Macro Celopmaak dialoogvenster
   Dialoogvenster macro celopmaak
  3. Selecteer Celopmaak en klik Uitvoeren.
  De cel moet op de gewenste manier opgemaakt zijn.