Macro's

Met macro's kunnen veel voorkomende handelingen geautomatiseerd worden. Gebruik maken van macro's kan de efficiency verhogen en het aantal fouten verminderen. Eenvoudige macro's welke uit een aantal achter elkaar uitgevoerde handelingen bestaan, kunnen met de ingebouwde macrorecorder worden opgenomen. Complexe macro's worden geprogrammeerd in de programmeertaal VBA (Visual Basic for Applications). Alleen eenvoudige macro's komen hier aan bod, programmeerkennis is dus niet nodig.