Wat is Excel?

Over wat rekenbladen (spreadsheets) zijn.

Een spreadsheet is een computerprogramma waarin je gegevens (teksten, getallen, ...) kunt vastleggen in bladen die bestaan uit rijen en kolommen. Naast het vastleggen van gegevens kun je daar ook allerlei bewerkingen mee uitvoeren. Microsoft Excel is zo'n programma.

De term spreadsheet wordt ook vaak gebruikt voor het bestand dat je met het programma maakt. En in Excel wordt zo'n bestand ook wel werkmap genoemd. Het bestandsformaat in Excel is standaard XLSX. Echter Excel kan een werkmap ook in andere bestandsformaten opslaan en kan ook verschillende bestandsformaten lezen.

Een werkmap kan één of meerdere werkbladen hebben. Een werkblad is ingedeeld in rijen en kolommen. Het snijpunt van een rij en een kolom heet een cel. Afzonderlijke cellen worden aangeduid met een kolomletter en een rijnummer. Bijvoorbeeld B3 verwijst naar de cel in kolom B en rij 3. In deze cellen kunnen teksten, getallen en formules worden gezet. Met de formules kun je berekeningen op getallen uitvoeren of bewerkingen op teksten. In de formules mogen verwijzingen naar andere cellen voorkomen. Hierdoor heb je de mogelijkheid om grote en ingewikkelde berekeningsmodellen op te zetten. En bij elke wijziging wordt alles automatisch opnieuw doorgerekend. Hierdoor zijn spreadsheets zeer geschikt voor het uitvoeren van zogenaamde Wat-als analyses. Hierbij wijzig je een aantal waarden in het model en kijkt dan welke gevolgen dit heeft op de resultaten in het model. Je kunt dan snel een aantal verschillende scenario's doorrekenen. Daarnaast is het niet moeilijk om mooie grafieken te maken met Excel.