Bestandsformaten van Excel

Een overzicht van de nieuwe en oude bestandsformaten van Excel.

Bestandsformaten voor Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 en Excel 2016

XLSX
Dit is het standaardformaat voor bestanden gemaakt met Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 en Excel 2016. In dit bestandsformaat kunnen geen macro's voorkomen.
XLSM
In dit bestandsformaat kan een werkmap met macro's worden opgeslagen.
XLSB
Dit is een speciaal binair formaat voor zeer grote werkmappen met zeer veel gegevens.
XLTX
Een bestandsformaat voor sjabonen zonder macro's.
XLTM
Een bestandsformaat voor sjablonen met macro's.
Waarschuwing: Sjablonen kunnen gebruikt worden om nieuwe werkmappen aan te maken met dezelfde lay-out en inhoud als het sjabloon.

Oude bestandsformaten

XLS
Dit is het bestandsformaat voor Excel 2003 en eerder. Wanneer zo'n bestand in een nieuwere versie van Excel wordt geopend, dan opent Excel deze in de Compatibiliteitsmodus. In deze modus kun je wijzigingen aanbrengen, maar wanneer je het bestand op wilt slaan controleert Excel of de wijzigingen wel in het oude bestandsformaat ondersteund worden en toont een lijstje met onderdelen die niet ondersteund worden.
XLT
Een bestandsformaat voor sjablonen.