Taak: Werkmap opslaan

Aanwijzingen hoe je een geopende werkmap kunt opslaan.

De meest gebruikte methodes om een werkmap op te slaan zijn die via Bestand en via de Werkbalk Snelle Toegang. Wanneer je een bestaande werkmap opnieuw opslaat wordt de vorige versie van de werkmap overschreven. Wanneer je een werkmap voor de eerste keer gaat opslaan toont Excel het dialoogvenster Opslaan als.

 1. Sla de werkmap op met een van de volgende methodes:
  • Klik op de Bestand > Opslaan.
  • Klik op de knop Opslaan in de Werkbalk Snelle Toegang.
  Er kunnen zich nu twee situaties voordoen, afhankelijk van of de werkmap al eens een keer is opgeslagen en dus al bestaat.
  • Bij een reeds bestaande werkmap wordt de vorige versie van de werkmap overschreven. De hierna volgende stappen kunnen dan worden overgeslagen.
  • Bij een nieuwe werkmap verschijnt het dialoogvenster Opslaan als. Er moet dan nog een stap worden uitgevoerd.
 2. Selecteer de gewenste opslagplaats.
 3. Typ in het vak Bestandsnaam de gewenste naam van het bestand in en klik op Opslaan.
  Tip:
  Je hebt hier ook de mogelijkheid om het bestand in een ander formaat op te slaan. Selecteer daarvoor het gewenste bestandsformaat.
  Figuur 1. Keuze bestandsformaat
  Keuze bestandsformaat
  De mogelijkheden zijn:
  Figuur 2. Mogelijke bestandsformaten
  Mogelijke bestandsformaten