Taak: Werkmap openen

Aanwijzingen hoe je een bestaand Excelbestand, een werkmap, kunt openen.

Om deze taak uit te kunnen voeren moeten de hulpbestanden op je computer of een USB stick staan.
Veel gebruikte methodes om een reeds bestaande werkmap, een Excel bestand, te openen zijn:
  • Dubbelklikken op een Excelbestand in de Windows verkenner.
  • In het opstartscherm van Excel kiezen voor Openen.
  • In Excel klikken op Bestand.

Bij de eerste methode wordt het bestand direct in een Excel programmavenster geopend.

Bij de andere twee methodes krijg je het dialoogscherm Openen
Figuur 1. Dialoogscherm Openen
Dialoogscherm Openen
Wanneer je hierin kiest voor Deze pc of Bladerenkun je naar het te openen bestand op de computer bladeren. Bij het bladeren naar een bestand heb je ook de keuze om naar andere bestandsformaten dan die van Excel te zoeken. Je moet dan in het bladerscherm klikken op de keuzepijl bij de bestandsformaten:
Figuur 2. Keuze bestandsformaat
Keuze bestandsformaat
  1. Start indien nodig Excel op.
  2. Zoek het hulpbestand Weatherleather.xlsx op en open dit bestand.