Taak: Importeer web tabellen

Webpagina's hebben vaak tabellen. De Power Query in Excel kan deze tabellen herkennen en importeren. In deze taak ga je een aantal gegevens van de UEFA Europees voetbal kampioenschap importeren die in een wikipedia pagina beschikbaar zijn.

 1. Open a nieuwe lege werkmap.
 2. Kies tab Gegevens > Van het web (groep Gegevens ophalen en transformeren).

  Een dialoogvenster wordt weergegeven waarin de URL van de webpagina moet worden ingevoerd.

  Figuur 1. Dialoogvenster Van web
  Van web dialoogvenster
 3. Voer voor de URL in http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Championship en klik OK.

  Er wordt een verbinding met de webpagina gemaakt.

  Wanneer de verbinding gerealiseerd is wordt een Navigator venster getoond waarin een lijst met alle tabellen in de webpagina te zien is. Door op een tabel te klikken verschijnt aan de rechterkant van het venster een voorbeeld van de gegevens.

  Figuur 2. Venster Navigator voor UEFA pagina op Wikipedia
  Venster Navigator voor UEFA pagina op Wikipedia
 4. Selecteer tabel Results[edit] en klik dan op de knop Bewerken.

  De Query Editor wordt gestart in een nieuw venster. Aan de rechterkant onder Queryinstellingen en onder Toegepaste Stappen zie je de stappen die reeds zijn toegepast.

Vervolgens kun je de gegevens naar behoefte structureren, wijzigen en opschonen. Achtereenvolgens ga je
 • alle kolommen verwijderen behalve Year en Final Winners.
 • het woord Details verwijderen in kolom Year.
 • alleen echte jaartallen in kolom Year overhouden.
 1. Selecteer de kolommen Year en Final Winners door op de kolomkoppen te klikken met ingedrukte CTRL toets. Kies dan Kolommen verwijderen (groep Kolommen beheren) > Andere kolommen verwijderen.
 2. Selecteer kolom Year en kies Waarden vervangen (groep Transformeren)

  Het dialoogvenster Waarden vervangen wordt weergegeven.

  Figuur 3. Dialoogvenster Waarden vervangen
  Dialoogvenster Waarden vervangen
 3. Type Details in het tekstvak Te zoeken waarde en laat het tekstvak Vervangen door leeg en klik OK.
 4. Selecteer kolom Year en klik op de filter keuzepijl in de kolomkop. Deselecteer Year en klik OK.
 5. Kies Sluiten en laden(groep Sluiten) > Sluiten en laden.

  De gegevens worden in een Excel tabel in een nieuw werkblad opgeslagen. Je kunt nu met de gegevens werken en de Excel map voor later gebruik opslaan.

  Opmerking: Het is altijd mogelijk om de query achteraf te wijzigen. Selecteer hiervoor een cel in de tabel en kies tab Query > Bewerken (groep Bewerken). De Query Editor wordt weer opgestart. Van hieruit kun je tevens de gegevens vernieuwen, alle stappen worden dan herhaald.