Opgave: data001 - Eenvoudig csv bestand importeren

Niveau: 2

Bestand: Verkopen.csv

Open dit bestand eerst met een kale tekstverwerker (Kladblok, Notepad) om te onderzoeken hoe het bestand er uit ziet. Belangrijk om te weten is of er veldnamen in staan en welk scheidingssymbool (komma, puntkomma, ...) gebruikt is. Meestal herkent Excel dit zelf, maar het is toch wel nuttig om dit zelf ook te weten.

Importeer de gegevens via Gegevens ophalen en transformeren. Gebruik hierbij ook de query editor om te controleren of de de velden naar het juiste gegevenstype zijn omgezet. Zo niet, wijzig dan het gevenstype.