Tips doelzoeken

Een aantal tips wanneer Doelzoeken niet het goede antwoord geeft.

Doelzoeken geeft niet het goede antwoord

Het is mogelijk dat de resultaatfunctie zodanig in elkaar zit dat het gewenste antwoord niet bestaat. Ook is het mogelijk dat het antwoord wel bestaat, maar dat Excel het niet kan vinden. In dat geval verschijnt er een dialoogvenster waarin dat wordt aangegeven.

Bestaat de oplossing wel, maar kan Excel deze niet vinden loop dan de volgende oplossingsmogelijkheden langs:

  1. Controleer in het model of de cel waarin het resultaat berekend wordt wel afhangt van de te wijzigen cel. De resultaatcel moet ook altijd een formule of een functie bevatten. En de te wijzigen cel mag alleen waarde bevatten en geen formule of functie.
  2. Kies andere beginwaarden voor de te wijzigen cel.
  3. Verhoog het maximum aantal iteraties (standaard is dit 100) via Bestand > Opties > Formules
    Figuur 1. Dialoogvenster Berekeningsopties
    Opties voor doelzoeken