Opgave: goal002 - Betaling lening

Niveau: 2

Met behulp van de functie BET kan de periodieke betaling van een lening worden berekend op basis van constante betalingen en een constant rentepercentage. In de volgende afbeelding is een voorbeeld van een dergelijke berekening te zien. Hierbij wordt de betaling aan het begin van elke termijn gedaan en na de laatste termijn is de lening volledig afgelost.

  1. Maak in een werkblad dit model.
  2. Bepaal met Doelzoeken hoeveel je kunt lenen wanneer je maximaal € 750,- per maand kunt aflossen.
Waarschuwing: Omdat een betaling als een uitgaande kasstroom wordt gezien wordt de uitkomst als een negatief getal weergegeven.

Antwoord

Geleend bedrag € 7280.