Prognoses en Tijdreeksen

Veel bedrijfskritische beslissingen zijn afhankelijk van goede prognoses voor de toekomst. Het maken van een prognose is gebaseerd op historische gegevens.

De historische gegevens omvatten vaak trends, seizoenpatronen en externe factoren. Een tweetal veel voorkomende scenario's zijn:

  • Financiële prognoses voor het voorspellen van omzet, kosten en winst alsmede van indicatoren hiervoor zoals aantal nieuwe klanten of verkoopprijs.
  • Vraagvoorspellingen voor producten vormen een kritische stap in de supply-chain management van een organisatie. Hierop is de inkoop van grondstoffen en inzetten van mensen en machines weer gebaseerd. Vraagvoorspelling is vaak uniek voor een bedrijfstak. Zo zal een electriciteitsbedrijf een schatting willen maken van de te leveren energie in de toekomst. En een ziekenhuis zal het aantal benodigde bedden willen plannen.

Voor een gedegen begrip van tijdreeksen en de verschillende prognosetechnieken is behoorlijke statistische kennis vereist. In dit studieboek worden de statistische achtergronden niet behandeld. Ook de hoeveelheid formules wordt zoveel mogelijk beperkt. De doelstellingen van dit hoofdstuk zijn:

  1. introductie in de analyse van tijdreeksen
  2. introductie van prognosetechnieken in het algemeen en de mogelijkheden met Excel
  3. het opdoen van praktische vaardigheden via taken en oefeningen