Wat zijn gegevenstabellen

Een korte beschrijving van wat gegevenstabellen zijn en wat je ermee kunt doen.

Excel kent twee soorten gegevenstabellen:
  • Met één invoer variabele en één of meerdere formules.
  • Met twee invoer variabelen en één formule
Beide soorten tabellen werken op dezelfde manier:
  • Definieer een lijst met invoerwaarden voor de variabelen.
  • Bepaal de formules waarvan de uitkomsten afhangen van deze variabelen.
  • Voer het commando Gegevenstabel uit.
Excel substitueert dan elke invoerwaarde in de formules, berekent de resultaten en toont deze in tabelvorm.