Taak: Meerdere waarden formules berekenen

Een voorbeeld waarbij een gegevenstabel met 1 invoercel gebruikt worden om de waarden voor meerdere formules te berekenen.

De opgave is om de y-waarden te berekenen voor vier formules bij verschillende x-waarden.

Figuur 1. Berekeningsmodel voor 4 formules
Berekeningsmodel voor 4 formules

De invoercel wordt B1. Dit is de cel waar de verschillende waarden voor x in geplaatst worden. De formules die gebruikt gaan worden staan in de cellen C2:F2. De formules zelf staan in de cellen C3:F3. De te gebruiken waarden voor x staan in de cellen B4:B9.

Bestand: Functiewaarden.xlsx
 1. Open het hulpbestand.
 2. Typ in de cellen C3:F3 de juiste formules:
  1. In C3 de formule =2*B1-1.
  2. In D3 de formule =-3*B1+2.
  3. In E3 de formule =B1^2.
  4. In F3 de formule =B1^2-2*B1+1.
 3. Selecteer het bereik voor de gegevenstabel B3:F9.
 4. Kies tab Gegevens > Wat-als-analyse (groep Voorspelling) > Gegevenstabel.
  Figuur 2. Invoercellen voor gegevenstabel
  Invoercellen voor gegevenstabel
 5. Zet de cursor in het vak Kolominvoercel en klik daarna op cel B1.
 6. Klik op OK.
  Figuur 3. Uitkomsten van de formules in een gegevenstabel
  Uitkomsten van de formules in een gegevenstabel
In de resultaatcellen is door Excel een matrixformule geplaatst, {=TABEL(;B1)}. Controleer dat.