Taak: Opbrengst reclamecampagne

Een voorbeeld waarbij een gegevenstabel met 2 invoercellen gebruikt wordt om de opbrengst van een reclamecampagne te berekenen.

Een bedrijf wil een reclamecampagne voeren door folders via direct mail naar potentiële klanten te sturen. In een berekeningsmodel wil men de verwachte winst van deze reclamecampagne berekenen.

Figuur 1. Berekeningsmodel reclamecampagne
Berekeningsmodel reclamecampagne

Het berekeningsmodel gebruikt 2 variabelen: het aantal te versturen folders en het percentage reacties (respons). De druk- en verzendkosten zijn vaste gegevens, evenals de verwachtte opbrengst per respons. Het aantal reacties en de totale opbrengsten, kosten en winst worden via formules berekend.

De gegevenstabel komt in B14:I23. De twee invoercellen zijn B1 en B2. De waarden voor invoercel B1 staan in kolom B15:B23. De waarden dvoor invoercel B2 staan in de rij C14:I14. In B14 is een verwijzing naar de formule voor de totale winst, die weer verwijzingen naar de twee invoercellen bevat.

Bestand: Reclamecampagne.xlsx
 1. Open het hulpbestand.
 2. Selecteer het bereik voor de gegevenstabel B14:I23.
 3. Kies tab Gegevens > Wat-als-analyse (groep Voorspelling) > Gegevenstabel.
  Figuur 2. Invoercellen voor gegevenstabel
  Invoercellen voor gegevenstabel
 4. Zet de cursor in het vak Rij-invoercel en klik daarna op cel B2.
 5. Zet de cursor in het vak Kolominvoercel en klik daarna op cel B1.
 6. Klik op OK.
  Figuur 3. Resultaten advertentiecampagne
  Resultaten advertentiecampagne
In de resultaatcellen is door Excel een matrixformule geplaatst, {=TABEL(B2;B1)}. Controleer dat.