Gegevenstabellen

Een gegevenstabel is een hulpmiddel voor Wat als analyses. Voor formules met 1 of 2 variabelen kun je snel de resultaten berekenen voor verschillende waarden van de variabelen. Hiermee kun je uitzoeken hoe kleine wijzigingen in de invoerwaarden de uitkomsten van formules beinvloeden die afhankelijk zijn van deze invoerwaarden. Bijvoorbeeld hoe prijswijzigingen van een artikel gevolgen hebben voor de omzet van een bedrijf. Een dergelijke analyse heet ook wel gevoeligheidsanalyse. De enige beperking is dat je maximaal 2 variabelen in de formules kunt gebruiken.