Wat is een matrix in Excel?

Een korte beschrijving van wat een matrix is zijn en waar je deze voor kunt gebruiken.

Een vector is een lijstje met getallen die of in een rij of in een kolom staan. Je hebt dan respectievelijke een rijvector of een kolomvector. Excel gebruikt niet de term vector, maar matrix (Nederlandstalig) of array (Engelstalig). Een matrix in Excel kan zijn:

 • Een rij met waarden (eigenlijk een rijvector). Dit is een 1-dimensionale horizontale matrix.
 • Een kolom met waarden (eigenlijk een kolomvector). Dit is een 1-dimensionale verticale matrix.
 • Een rechthoek van rijen en kolommen met waarden, een gebied dus. Dit is een 2-dimensionale matrix.
In de volgende figuur zie je van elk een voorbeeld.
Figuur 1. Matrix voorbeelden
Matrix voorbeelden

Een matrix met constante waarden zoals in de getoonde drie voorbeelden maak je door in een cel te beginnen met het = symbool en dan een rijtje waarden tussen accolades { } te plaatsen. De waarden moeten van elkaar gescheiden worden door een speciaal symbool. Welke symbolen je moet gebruiken als scheidingssymbool hangt af van de taal- en landinstellingen op de computer.

 • Nederlandstalige systemen
  • Backslash \ voor nieuwe kolom.
  • Puntkomma ; voor nieuwe rij.
 • Engelstalige systemen
  • Komma , voor nieuwe kolom.
  • Puntkomma ; voor nieuwe rij.
Verder moet je bij een 2-dimensionale matrix rekening houden met:
 • Opsomming in volgorde van rijen.
 • Alle rijen moeten evenveel kolommen hebben.

De drie voorbeelden worden als volgt in Excel ingevoerd.

={1\2\3\4\5} geeft 1 rij met 5 kolommen.
Figuur 2. 1-dimensionale horizontale matrix
1-dimensionale horizontale matrix
={1;3;6} geeft 3 rijen met 1 kolom.
Figuur 3. 1-dimensionale vericale matrix
1-dimensionale verticale matrix
={1\2\3\4\5;3\5\7\9\11;6\9\12\15\18} geeft 3 rijen met 5 kolommen.
Figuur 4. 2-dimensionale matrix
2-dimensionale matrix
Waarschuwing:

Voor alle voorbeelden geldt dat alleen de eerste cel bewerkbaar is. Dat is de cel waar de matrix is ingevoerd. Wanneer je een andere cel in het waardengebied selecteert, dan is de inhoud in de formulebalk grijs gekleurd en kun je de waarde niet wijzigen.