Matrixformules

Een matrixformule is een formule die meerdere berekeningen kan uitvoeren op een of meer items in een matrix. Matrixformules stonden als erg lastig bekend omdat ze er anders uitzien dan normale formules en je deze formules op een afwijkende manier moest invoeren: met CTRL-SHIFT-ENTER in plaats van gewoon met ENTER.

In Excel 365 is het werken met matrixformules en het gedrag ervan gewijzigd t.o.v. de andere Excel versies. En ook bestaande formules die meerdere resultaten kunnen opleveren gedragen zich in Excel 365 als matrixformules. Tevens zijn een aantal nieuwe dynamische matrixformules toegevoegd.

In dit onderdeel wordt uitgelegd wat Excel onder een matrix verstaat, wat een matrixformule is en hoe deze zich gedraagt en worden de nieuwe dynamische matrixfuncties behandeld. Hierdoor is de inhoud van dit hoofdstuk grotendeels exclusief voor Excel 365.